Παραδοτέο Μελέτης

Η ολοκλήρωση της εξεύρεσης, αξιολόγησης, ποσοτικοποίησης και ιεράρχησης προσωπικών επαγγελματικών κινδύνων ιατρών ( διαδικασία Risk Assessment) σημαίνει πως έχουν χαρτογραφηθεί και ποσοτικοποιηθεί οι κίνδυνοι που απειλούν πραγματικά την οικονομική βιωσιμότητα του ιατρού.

Το επόμενο στάδιο αφορά τη διαδικασία του Risk Treatment, της διαδικασίας δηλαδή των προτάσεων για τη διαχείριση των κινδύνων, με τρόπο τέτοιο που στην πραγματικότητα- πλέον- να μην αποτελούν απειλή για τον ιατρό.

Έτσι,  η τελική παραδοτέα μελέτη είναι μια πολυσέλιδη  αναφορά, στην οποία περιλαμβάνονται:

1ον Τα βασικά συμπεράσματα για τους επαπειλούμενους κινδύνους με ποσοτικοποίηση και ιεράρχηση των κινδύνων, κατά σειρά επικινδυνότητας.

2ον Αναφορά στις μεθόδους ποσοτικοποίησης και ιεράρχησης. Στην πραγματικότητα είναι η αποδείξιμη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα της μελέτης.

3ον Παραρτήματα των υπολογιστικών μεθόδων, καθώς και των μεθόδων υπολογισμού συντάξεων. Αναλύονται και τεκμαίρονται τα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη στους υπολογισμούς, ώστε να καταλήξουμε στα συμπεράσματα της μελέτης.

4ον Προτάσεις αντιμετώπισης των κινδύνων, βασιζόμενες στα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα μέσα για τη διαχείριση των κινδύνων στηρίζονται, επί το πλείστον, στη μεταφορά του κινδύνου στα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες αποφυγής ή μείωσης του κινδύνου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η μελέτη θα επαναλαμβάνεται ανά διετία ή κάθε φορά που σημειώνονται σημαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική  ζωή του ιατρού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ

Παραδοτέο Μελέτης

Η ολοκλήρωση της εξεύρεσης, αξιολόγησης, ποσοτικοποίησης και ιεράρχησης προσωπικών επαγγελματικών κινδύνων ιατρών ( διαδικασία Risk Assessment) σημαίνει πως έχουν χαρτογραφηθεί και ποσοτικοποιηθεί οι κίνδυνοι που

Διαβάστε Περισσότερα »
Search

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο

  (+30) 210 9351033
  (+30) 6972 721 714

 • Email

  info@irmc.gr

 • Διεύθυνση

  Λεωφ. Βουλιαγμένης 90,
  166 74, Γλυφάδα

Share it!