Ανάλυση και αξιολόγηση προσωπικών κινδύνων

Στην ενότητα αυτή της μελέτης αναλύονται και αξιολογούνται οι ατομικοί και οικογενειακοί ασφαλίσιμοι κίνδυνοι, δηλαδή αυτοί που δεν προκύπτουν από την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Η διαδικασία περιλαμβάνει α) τον εντοπισμό β) την ανάλυση και αξιολόγηση γ) την ποσοτικοποίηση δ) την ιεράρχηση των κινδύνων σε πολύ, λίγο, καθόλου σημαντικούς, ανάλογα με τη δυνατότητα αντίδρασης του ιατρού.

Πρόβλεψη συντάξεων γήρατος, μη ικανότητας εργασίας

Η εκτίμηση της αναμενόμενης σύνταξης γήρατος, μη ικανότητας εργασίας και χηρείας γίνεται με χρήση  των κριτηρίων και παραμέτρων της ισχύουσας νομοθεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης ν.4670/2020.

Για να τεκμηριωθεί πως το εκτιμώμενο ποσό σύνταξης δεν είναι αυθαίρετο παρατίθεται ως παράρτημα αναλυτικό report, στο οποίο καταγράφεται βήμα προς βήμα η μεθοδολογία, τα βήματα εκτίμησης και η σύνδεσή τους με τις διατάξεις του ν.4670/2020.

Η πρόβλεψη των παραπάνω συντάξεων είναι κεφαλαιώδους σημασίας γιατί θα καταστήσει σαφές αν τα συντάξιμα έσοδα είναι αρκετά να καλύψουν τις ανάγκες και το βιοτικό σας status.

Ποιες ομάδες κινδύνων αξιολογούνται

Α. Κίνδυνοι ζωής και ικανότητας για εργασία

Εντοπίζονται με ακρίβεια οι οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει στην οικογένεια πιθανή επέλευση κινδύνου ζωής, αλλά και του κινδύνου εργασιακής ικανότητα

Οι  επιπτώσεις από πιθανή επέλευση των παραπάνω κινδύνων, συνήθως είναι σημαντικές και απειλούν στο μέγιστο βαθμό τον οικονομικό σχεδιασμό του ιατρού.

Β. Κίνδυνοι υγείας

Οι κίνδυνοι υγείας αναλύονται και αξιολογούνται σε όλες τους τις πιθανές εκφάνσεις. Περιπτώσεις νοσηλείας, σε Ελλάδα και εξωτερικό, περιπτώσεις εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων, περιπτώσεις εξόδων λόγω εμφάνισης σοβαρής ασθένειας κλπ.

Γ. Κίνδυνοι συνταξιοδοτικού προγραμματισμού

Το λεγόμενο συνταξιοδοτικό κενό, η μεγάλη διαφορά που προκύπτει από το σημερινό μας εισόδημα με το συντάξιμο εισόδημα,  αποτελεί τον κυριότερο φόβο των περισσοτέρων εργαζομένων.

Η τεράστια συνεισφορά της μελέτης  έγκειται στο γεγονός πως  υπάρχει πρόβλεψη της σύνταξης γήρατος και άρα τεκμηριώνεται αν υπάρχει συνταξιοδοτικό κενό  και σε ποιο ύψος.

Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει πως ο ιατρός θα γνωρίζει με ακρίβεια α) ποια θα είναι τα συντάξιμα έσοδα και β) αν αυτά είναι επαρκή για τον επιθυμητό τρόπο ζωής του κατά τη συνταξιοδότηση.

Δ. Κίνδυνοι εμπράγματης περιουσίας

Οι πιθανές ζημίες στην πρώτη ή την εξοχική κατοικία, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, δυστυχώς πολλές φορές είναι μεγάλες και συχνά μη αντιμετωπίσιμες. Ζούμε σε μια χώρα με έντονη σεισμικότητα και πολλές δασικές και αστικές πυρκαγιές.

Η ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων εμπράγματης περιουσίας γίνεται με συνδυασμό μεθόδων του Risk Management και ασφαλιστικής τεχνικής.

Επίσης, αναλύεται και προβλέπεται με ακρίβεια ο οικονομικός αντίκτυπος από το ενδεχόμενο αλυσιδωτής επέλευσης διαφορετικών-ταυτόχρονα-κινδύνων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η καταστροφή περιουσίας η και τραυματισμός τρίτων.

Ε. Κίνδυνοι αστικής ευθύνης

Στην καθημερινότητά μας,  πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα να προκύψουν σημαντικά έξοδα αποζημιώσεων σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειάς μας ή αντικείμενα ή ζώα ιδιοκτησίας μας ή ιδιοκτησίας της οικογένειά μας, προκαλέσουν υλική ζημιά ή σωματική βλάβη σε κάποιον τρίτο από λάθος ή παράλειψη.

Οι κίνδυνοι αυτοί αναλύονται και ποσοτικοποιούνται στο βέλτιστο δυνατό βαθμό, με τη συνδρομή μεθοδολογιών της ασφαλιστικής πρακτικής και τεχνικής.

Παραδοτέο Μελέτης

Η ολοκλήρωση της εξεύρεσης, αξιολόγησης, ποσοτικοποίησης και ιεράρχησης προσωπικών επαγγελματικών κινδύνων ιατρών ( διαδικασία Risk Assessment) σημαίνει πως έχουν χαρτογραφηθεί και ποσοτικοποιηθεί οι κίνδυνοι που

Διαβάστε Περισσότερα »
Search

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο

  (+30) 210 9351033
  (+30) 6972 721 714

 • Email

  info@irmc.gr

 • Διεύθυνση

  Λεωφ. Βουλιαγμένης 90,
  166 74, Γλυφάδα

Share it!