Άρθρα

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Ασφαλιστικές επισημάνσεις με αφορμή την 633/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου

Ο στόχος της ανάλυσης Με αφορμή το ιστορικό που περιγράφεται στην  633/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου θα παρουσιαστούν παράμετροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ιατρικής ευθύνης,

Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ιατρικής ευθύνης. Τι είναι η επίταση κινδύνου και πως επηρεάζει την αποζημίωση

Η υποχρέωση του ασφαλισμένου γιατρού για μη επίταση του κινδύνου εδράζεται στο άρθρο 4 του Ασφαλιστικού Νόμου 2496/1997. Σύμφωνα με αυτό, κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ιατρικής ευθύνης. Η υποχρέωση προσυμβατικής αναγγελίας κινδύνου.

Βασική υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης γιατρού είναι η λεπτομερής και ειλικρινής δήλωση-περιγραφή προς την ασφαλιστική εταιρεία, του κινδύνου που αυτή θα αναλάβει να καλύψει.

Διαβάστε Περισσότερα »

Πώληση δεδομένων ασθενών από κυβερνο-εγκληματίες. Η επικινδυνότητα και οι προτεινόμενες λύσεις.

Γιατί οι γιατροί συνιστούν βασικούς στόχους των “χάκερς”. Έχει πολλάκις γραφτεί και επισημανθεί πως οι γιατροί, οι δομές υγείας και η ιατρική κοινότητα γενικά αποτελεί

Διαβάστε Περισσότερα »

Διαφυγόντα κέρδη ασθενούς (Αποθετικές Ζημίες) συνεπεία ιατρικού σφάλματος: Η ασφαλιστική αντιμετώπιση του ακανθώδους αυτού ζητήματος και η επικινδυνότητα για τον γιατρό.

Αποθετικές ζημίες ασθενούς, τι είναι Σε μια ενδεχόμενη αστική δίκη ιατρικού σφάλματος και σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης κατά του ιατρού, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα

Διαβάστε Περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ισχύς του Συμβολαίου μετά την επέλευση του κινδύνου.

Ο Ασφαλιστικός Νόμος 2496/1997 στο  άρθρο 8, παρ.5 ορίζει πως:“Στο ασφαλιστήριο μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση που συμφωνείται

Διαβάστε Περισσότερα »

Απόφαση Αρείου Πάγου 687/2013, Αστική Ιατρική Ευθύνη Οφθαλμιάτρου. Ασφαλιστικός σχολιασμός της απόφασης. Σημαντικό ιατρικό σφάλμα μη ενημερωμένης συναίνεσης.

Απόφαση Αρείου Πάγου 687/2013, Αστική Ιατρική Ευθύνη Οφθαλμιάτρου. Ασφαλιστικός σχολιασμός της απόφασης. Σημαντικό ιατρικό σφάλμα μη ενημερωμένης συναίνεσης. Εισαγωγή- Disclaimer. Η παράθεση δικαστικών αποφάσεων ΔΕΝ

Διαβάστε Περισσότερα »