Αστική Ιατρική Ευθύνη. Ασφαλιστικές επισημάνσεις με αφορμή την 633/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου

Ο στόχος της ανάλυσης Με αφορμή το ιστορικό που περιγράφεται στην  633/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου θα παρουσιαστούν παράμετροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ιατρικής ευθύνης, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μερική ή ολική μη αποζημίωση. Η προσομοίωση γίνεται με τα υποθετικά σενάρια πως α) η απόφαση είναι καταδικαστική για τον ιατρό (το αν...

Read More

Ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ιατρικής ευθύνης. Τι είναι η επίταση κινδύνου και πως επηρεάζει την αποζημίωση

Η υποχρέωση του ασφαλισμένου γιατρού για μη επίταση του κινδύνου εδράζεται στο άρθρο 4 του Ασφαλιστικού Νόμου 2496/1997. Σύμφωνα με αυτό, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην ασφαλιστική εταιρεία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί...

Read More

Ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ιατρικής ευθύνης. Η υποχρέωση προσυμβατικής αναγγελίας κινδύνου.

Βασική υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης γιατρού είναι η λεπτομερής και ειλικρινής δήλωση-περιγραφή προς την ασφαλιστική εταιρεία, του κινδύνου που αυτή θα αναλάβει να καλύψει. Λέγεται προσυμβατική γιατί αυτή γίνεται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και περιλαμβάνεται στην αίτηση ασφάλισης. Η υποχρέωση αυτή του ασφαλισμένου γιατρού πηγάζει από το άρθρο 3 του ΑσφΝ 2496/1997 και...

Read More

Πώληση δεδομένων ασθενών από κυβερνο-εγκληματίες. Η επικινδυνότητα και οι προτεινόμενες λύσεις.

Γιατί οι γιατροί συνιστούν βασικούς στόχους των “χάκερς”. Έχει πολλάκις γραφτεί και επισημανθεί πως οι γιατροί, οι δομές υγείας και η ιατρική κοινότητα γενικά αποτελεί από τους πρώτους στόχους των κυβερνο-εγκληματιών, γνωστούς ως “χάκερς”. Και αυτό γιατί οι κυβερνο-εγκληματίες έχουν στόχο να υποκλέψουν δεδομένα και εμπιστευτικές πληροφορίες που διατηρούν γιατροί και  πάροχοι υπηρεσιών υγείας για...

Read More

Διαφυγόντα κέρδη ασθενούς (Αποθετικές Ζημίες) συνεπεία ιατρικού σφάλματος: Η ασφαλιστική αντιμετώπιση του ακανθώδους αυτού ζητήματος και η επικινδυνότητα για τον γιατρό.

Αποθετικές ζημίες ασθενούς, τι είναι Σε μια ενδεχόμενη αστική δίκη ιατρικού σφάλματος και σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης κατά του ιατρού, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιδικάσει διαφορετικού τύπου αποζημιώσεις ( θετικές ζημίες, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη κλπ). Ανάμεσα στις αποζημιώσεις που μπορούν να επιδικασθούν είναι και αυτή των διαφυγόντων κερδών του ασθενούς, σε περίπτωση...

Read More

Συμφωνία συνεργασίας IRMC  και νομικών εκδόσεων Αντ.Ν Σάκκουλα ΕΕ

Με χαρά και ικανοποίηση παρουσιάζουμε τη συμφωνία μας με τον εκδοτικό οίκο νομικών εκδόσεων Αντ.Ν. Σάκκουλα ΕΕ. Οι εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα ΕΕ είναι από τους πλέον γνωστούς και αναγνωρίσιμους νομικούς εκδοτικούς οίκους, με πολύχρονη παρουσία στο νομικό γίγνεσθαι. Στους συνεργαζόμενους συγγραφείς περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα του νομικού κόσμου, διαπρεπείς νομικοί και καθηγητές Πανεπιστημίου. Η συμφωνία μας αφορά...

Read More

Kατηγορίες