Συνεργασία IRMC με εταιρεία κανονιστικής συμμόρφωσης GDPR

Η IRMC έχει την χαρά να ανακοινώσει την συνεργασία της με την Trust Plan, η οποία είναι συμβουλευτική εταιρεία κανονιστικής συμμόρφωσης GDPR και γενικότερα το αντικείμενο εργασίας της αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων.

Επιπλέον, έχει καταρτίσει και παρέχει στους ενδιαφερόμενους ιατρούς τα “Data Protection Toolkits”, τα οποία είναι τυποποιημένα Σχέδια Διαχείρισης Δεδομένων.

Ο στόχος της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι να αποδειχθεί πως ο ιατρός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή αλλιώς General Data Protection Regulation (GDPR).

 Επομένως σε περίπτωση παραβίασης, καταστροφής ή και απώλειας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν τα διοικητικά πρόστιμα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε πως τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται ο ιατρός συγκαταλέγονται στην κατηγορία των ευαίσθητων και ιδιαίτερων προσωπικών δεδομένων, αυτών της υγείας. Λόγω αυτής της παραμέτρου, τα πρόστιμα που μπαίνουν σε περίπτωση παραβίασης είναι μεγαλύτερα από τα συνήθη.

Επικεφαλής της Trust Plan είναι ο κύριος Θεόδωρος Μπλίκας, διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA και πιστοποιημένος DPO.

Είναι επικεφαλής ομάδας αποτελούμενης από ΙΤ experts και εξειδικευμένο Νομικό Σύμβουλο σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Share it!