Συμφωνία συνεργασίας IRMC  και νομικών εκδόσεων Αντ.Ν Σάκκουλα ΕΕ

Με χαρά και ικανοποίηση παρουσιάζουμε τη συμφωνία μας με τον εκδοτικό οίκο νομικών εκδόσεων Αντ.Ν. Σάκκουλα ΕΕ.

Οι εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα ΕΕ είναι από τους πλέον γνωστούς και αναγνωρίσιμους νομικούς εκδοτικούς οίκους, με πολύχρονη παρουσία στο νομικό γίγνεσθαι. Στους συνεργαζόμενους συγγραφείς περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα του νομικού κόσμου, διαπρεπείς νομικοί και καθηγητές Πανεπιστημίου.

Η συμφωνία μας αφορά την συμμετοχή της IRMC στις προωθητικές ενέργειες του Οίκου προς την ιατρική κοινότητα  για τα συγγράμματα ιατρικού ενδιαφέροντος.

Ο υπεύθυνος εκδόσεων της εταιρείας κύριος Δημήτριος Κοντομανώλης είπε για τη συνεργασία μας:

“ Ο εκδοτικός οίκος Αντ.Ν.Σάκκουλα ΕΕ έχει αποδείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για την ιατρική κοινότητα, εκδίδοντας εξειδικευμένες μονογραφίες για το ιατρικό σφάλμα, την ιατρική αστική ευθύνη και για το ιατρικό δίκαιο γενικότερα.

Οι εκδόσεις μας δεν απευθύνονται μόνο σε νομικούς, αλλά και στην ιατρική κοινότητα.  Και αυτό γιατί θεωρούμε πως είναι πολύτιμος βοηθός του ιατρού για την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος και την κατανόηση των παραγόντων που εγείρουν την αστική του ευθύνη.

Σαν εκδοτικός οίκος έχουμε αποφασίσει τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών ενημέρωσης της ιατρικής κοινότητας για την χρησιμότητα των εκδόσεών μας.

Μεταξύ άλλων, θέλουμε να αναδείξουμε και τη συμβολή των εκδόσεών μας στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης. Θεωρούμε πως οι αναλύσεις των συγγραμμάτων μας βοηθούν τον γιατρό -εμμέσως πλην σαφώς -και σε θέματα που άπτονται της ασφάλισης ιατρικής αστικής ευθύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η συμφωνία συνεργασίας με την IRMC και τον κύριο Κάππο, την συμμετοχή του στις προωθητικές μας ενέργειες.

Θεωρούμε πως η υψηλή του κατάρτιση στην αξιολόγηση και ασφάλιση της ιατρικής αστικής ευθύνης θα αναδείξει την χρησιμότητα των εκδόσεών μας και στο ευαίσθητο αυτό πεδίο.”

Στην IRMC, έχοντας υπάρξει οι ίδιοι αναγνώστες των συγγραμμάτων αυτών,  έχουμε διαπιστώσει πως οι αναλύσεις τους παρέχουν σημαντική και καίρια πληροφόρηση, που αν και έμμεση είναι χρήσιμη στον γιατρό για την επιλογή του ασφαλιστικού προγράμματος ιατρικής αστικής ευθύνης.

Ο ρόλος μας στις προωθητικές ενέργειες του Οίκου είναι να απομονώσουμε τις αναλύσεις των συγγραμάτων που έχουν ασφαλιστικό ενδιαφέρον  και να παρουσιάσουμε τα οφέλη που έχουν για την ιατρική κοινότητα.

Share it!