Η IRMC εισηγητής σε συνέδριο

Ο επικεφαλής της IRMC Γιάννης Κάππος εισηγητής σε σεμινάριο που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής.

Πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Ιουνίου 2022 ,με επιτυχία ,το Σεμινάριο της Ελληνικής Ένωσης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και το Δικηγορικό Γραφείο Εμμανουήλ Λασκαρίδη και Συνεργατών με θέμα «Πρακτικά Ζητήματα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

Στην ενότητα του σεμιναρίου «Ασφαλιστική κάλυψη Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης» εισηγητής ήταν ο επικεφαλής της IRMC Γιάννης Κάππος.

Στην εισήγηση έγινε αναφορά σε ειδικότερα ζητήματα ασφαλιστικής αντιμετώπισης αστικής ευθύνης στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, αλλά και σε καίρια ζητήματα ασφαλιστικής αντιμετώπισης της ευρύτερης ιατρικής αστικής ευθύνης.

Παρουσιάστηκαν οι κυριότερες νομικές βάσεις αξίωσης κατά των ιατρών, από πιθανό ιατρικό σφάλμα, και η αντιμετώπιση αυτών από τα ασφαλιστικά προγράμματα ιατρικής αστικής ευθύνης.

Έμφαση δόθηκε σε ιατρικά σφάλματα που αφορούν την μη τήρηση των άρθρων 11 και 12 του νόμου 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας και στην αντιμετώπιση, από τα προγράμματα,της νομικής αξίωσης που εδράζεται στο άρθρο 8 του νόμου 2251/1994.

Παρουσιάστηκαν επίσης:

  • Οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων ιατρών που εδράζονται στους όρους των προγραμμάτων, ειδικότερα αυτές που η παραβίαση τους μπορεί να έχει ως συνέπεια την απρόσκοπτη αποζημίωση.
  • Οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης των ασφαλιστικών προγραμμάτων.
  • Παραδείγματα από τη νομολογία των Ελληνικών δικαστηρίων.

 

Οι υπόλοιπες ενότητες του σεμιναρίου αφορούσαν α) Γνωμοδοτήσεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής επί ζητημάτων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,  β) τεχνητή γονιμοποίηση οροθετικών, δηλώσεις εξαιρετικού συμβάντος, άδειες εξαγωγής και εισαγωγής γενετικού υλικού σε τρίτες χώρες και ποινική ευθύνη στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, δ) η Αστική Ευθύνη Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης από εσφαλμένη διάγνωση και ελαττωματικά μηχανήματα.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν υβριδικά δεκάδες άτομα από τον χώρο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (δικηγόροι, επιστημονικά υπεύθυνοι, ακαδημαϊκοί).

Share it!