Ποιοι Είμαστε

Κατάρτιση Καινοτομία Εξειδίκευση

Το αντικείμενο εργασίας της IRMC είναι η αξιολόγηση και διαχείριση των  επαγγελματικών και προσωπικών ασφαλίσιμων κινδύνων των ιατρών (Medical Insurable Risk Management).

Οι υπηρεσίες μας έχουν έναν και μοναδικό στόχο: να βοηθήσουν τον ιατρό να επιτύχει τους δικούς του στόχους! Να δημιουργήσουν στον πελάτη μας μια ασπίδα προστασίας του εισοδήματος και του οικονομικού του σχεδιασμού, σε κάθε συνθήκη, σε κάθε απρόσμενο ατυχές γεγονός και ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η οικονομική ζημία που αυτό επιφέρει!

Συνοπτικά οι υπηρεσίες μας είναι:

  • D Suite IRM. Είναι καινοτόμος και τεκμηριωμένη μελέτη αξιολόγησης προσωπικών και επαγγελματικών κινδύνων ιατρού, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα standards του ISO 31000.
  • Ανάλυση και ασφάλιση ιατρικής αστικής ευθύνης.
  • Νομική συμβουλευτική lege artis άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και υπηρεσίες συμμόρφωσης GDPR.
  • Μεταφορά κινδύνων στην ιδιωτική ασφάλιση (ασφαλιστικά προγράμματα)

Οι προσωπικοί κίνδυνοι που απειλούν τον ιατρό είναι κίνδυνοι που απειλούν όλους μας: κίνδυνοι υγείας, κίνδυνοι μη ικανότητας εργασίας, συνταξιοδοτικό κενό και πολλοί άλλοι. Επομένως, η μεθοδολογία αξιολόγησης και διαχείρισης είναι κοινή.

Αυτό που διαφοροποιεί το ιατρικό επάγγελμα είναι ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζει, κυρίως όμως το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς που επιφέρουν οι κίνδυνοι, αν επέλθουν.

Με δεδομένο πως η IRMC φιλοδοξεί να είναι το σημείο αναφοράς στην προστασία του ιατρικού επαγγέλματος, επιλέξαμε τον δρόμο της εργώδους εξειδίκευσης σε μια πλειάδα ατομικών και επαγγελματικών κινδύνων, που απειλούν την ιατρική κοινότητα.

Η εξειδίκευση αυτή συμπληρώνεται με την χρήση κανόνων και μεθοδολογιών της επιστήμης Διαχείρισης Κινδύνων ( Risk Management). Για αυτό το λόγο πρώτα αξιολογούμε με επιστημονικά και αποδείξιμα δεδομένα, ποιοι κίνδυνοι απειλούν πραγματικά τον ιατρό και ποιοι όχι.

Στη συνέχεια, για τους κινδύνους που αποτελούν πραγματική απειλή, εκπονούμε σχέδιο αντιμετώπισής τους, βασιζόμενο -κατά κύριο λόγο- στην μεταφορά των κινδύνων στα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και στις υπόλοιπες , παρεχόμενες από την IRMC,  υπηρεσίες.

Γιάννης Κάππος

Head Insurable Risk Manager

Η Ομάδα μας

Η ομάδα της IRMC αποτελείται από :

Πιστοποιημένους 
Insurable Risk Managers
Πιστοποιημένους 
Insurable Risk Managers

Είναι υπεύθυνοι για την ανάλυση, αξιολόγηση και κατάθεση πλάνου διαχείρισης των ασφαλίσιμων κινδύνων των ιατρών. Οι μεθοδολογίες εργασίας είναι αποτέλεσμα εξειδικευμένων σπουδών Insurable Risk Management σε διεθνώς βραβευμένο και διακεκριμένο εκπαιδευτικό Οργανισμό.

Ασφαλιστικούς 
Συμβούλους
Ασφαλιστικούς 
Συμβούλους

Αναλαμβάνουν την μεταφορά των αναδεικνυόμενων κινδύνων σε προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης. Η εμπειρία και κατάρτισή τους καλύπτει όλους τους τομείς ασφάλισης. Η επιλογή του ιδανικού προγράμματος γίνεται κατόπιν διερεύνησης των όρων και παροχών όλων των προγραμμάτων της ασφαλιστικής αγοράς.

Νομικό Σύμβουλο 
Ιατρικού Δικαίου
Νομικό Σύμβουλο 
Ιατρικού Δικαίου

Είναι υπεύθυνος για την υπηρεσία νομικής συμβουλευτικής lege artis άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Είναι δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω , εξειδικευμένος στο Ιατρικό Δίκαιο, με μεγάλη εμπειρία υπεράσπισης ιατρών σε περιπτώσεις ιατρικού σφάλματος.

Πιστοποιημένος 
DPO
Πιστοποιημένος 
DPO

Είναι υπεύθυνος για τις υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης GDPR. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA και πιστοποιημένος DPO. Είναι επικεφαλής ομάδας αποτελούμενης από ΙΤ experts και εξειδικευμένο Νομικό Σύμβουλο σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Οι αρχές, οι αξίες και οι μεθοδολογίες εργασίας μας

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών και συμβούλων με νέες αντιλήψεις και καινοτόμο τρόπο επαγγελματικής σκέψης. Η τήρηση των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής είναι ο θεμέλιος λίθος, πάνω στον οποίο έχουν κτιστεί η επαγγελματική μας εμπειρία και δεξιότητες, οι γνώσεις και κατάρτιση, εν τέλει η καινοτομία των μεθόδων εργασίας μας.

Η εποχή που τα βασικά χαρακτηριστικά του πετυχημένου Συμβούλου ήταν η κοινωνικότητα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες, έχει περάσει ανεπιστρεπτί . Στην IRMC δίνουμε μια εντελώς νέα διάσταση στην ασφαλιστική συμβουλευτική.

Και αυτό γιατί την εντάσσουμε ως μέρος μιας ολιστικής και επιστημονικής μεθοδολογίας πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνων (Risk Management Plan) και δεν την αντιμετωπίζουμε ως μια αυτόνομη υπηρεσία

Eμείς αντίθετα, είμαστε μια ομάδα Συμβούλων με νέες αντιλήψεις και καινοτόμο τρόπο επαγγελματικής σκέψης. Η εργασία μας δεν εστιάζεται στην “πώληση” ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αντίθετα, πρωτίστως, βοηθάμε τους πελάτες μας να μειώσουν ή να εξαλείψουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο.

Είμαστε οι  στρατηγικοί σύμβουλοι του πελάτη μας, στο πως θα διατηρήσει τον έλεγχο του οικονομικού του σχεδιασμού και την «ταμειακή» του ανεξαρτησία, σε κάθε συνθήκη και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε απρόοπτο γεγονός.

Για την ομάδα της IRMC ο ιατρός και οι ανάγκες του, οι στόχοι του, οι επιδιώξεις του, είναι το Α και το Ω. Η εργασιακή μας καθημερινότητα καθορίζεται και εμφορείται από το πως θα συνδράμουμε τον ιατρό στην προσπάθεια διασφάλισης του σημαντικότερου περιουσιακού του στοιχείου: του εισοδήματός του.

Η συμβουλευτική μας βασίζεται σε δεδομένα

  • της επιστήμης διαχείρισης κινδύνων (Risk Management)
  • της οικονομικής θεωρίας ατομικού / οικογενειακού χρηματο-οικονομικού σχεδιασμού
  • της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης ν.4670/2020
  • της νομοθεσίας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ιδιαίτερα του ν.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
  • της ασφαλιστικής πρακτικής και τεχνικής
  • της νομοθεσίας ιδιωτικής ασφάλισης, ν.2496/1997.

Πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση και την προσωπική ανάπτυξη. Εξελίσσουμε και εμπλουτίζουμε διαρκώς τις γνώσεις μας, τις τεχνικές και μεθοδολογίες μας που αποσκοπούν στη διαχείριση των κινδύνων της ιατρικής κοινότητας.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας με μια ματιά

Η IRMC  παρέχει τέσσερις ξεχωριστές και διακριτές μεταξύ τους υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να επιλεχθούν είτε αυτόνομα η κάθε μια ξεχωριστά, είτε σαν συνολικό και ολοκληρωμένο πλάνο αντιμετώπισης ασφαλίσιμων κινδύνων.

Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως όλες τους συντείνουν στην αξιολόγηση και διαχείριση πιθανών ασφαλίσιμων κινδύνων, ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία του χρηματο-οικονομικού προγραμματισμού του ιατρού.

Aσφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης

Σε πολλά μέλη της ιατρικής κοινότητας κυριαρχεί η εσφαλμένη άποψη « έχω ασφαλιστεί με πρόγραμμα αστικής ευθύνης, ότι και να γίνει θα αποζημιωθώ» Ασφαλώς και δεν υπάρχει αποζημίωση «ότι και να γίνει»! Τα ασφαλιστήρια προγράμματα αποζημιώνουν υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στους όρους τους. Η αξιολόγηση, όμως, των προϋποθέσεων κάλυψης απαιτεί γνώση της ιατρικής νομοθεσίας, αφού η ευθύνη του γιατρού θεμελιώνεται μεγάλο αριθμό νομικών βάσεων, διαφορετικών μεταξύ τους και άρα η πληρότητα των ασφαλιστικών καλύψεων κρίνεται με βάση το πόσες από τις νομικές βάσεις αξίωσης καλύπτουν. Η IRMC συνιστά έναν από τους πλέον καταρτισμένους Συμβούλους στην ανάλυση και ασφάλιση της ιατρικής αστικής ευθύνης. Έχουμε μελετήσει τη νομοθεσία άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, πλήθος νομολογίας για το ιατρικό σφάλμα, συνεργαζόμαστε με Δικηγορική Εταιρεία εξειδικευμένη στο Ιατρικό Δίκαιο, έχουμε παραστεί σε ημερίδες, ως εισηγητές επί θεμάτων ασφαλιστικής αντιμετώπισης ιατρικής αστικής ευθύνης.

Aσφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης

Σε πολλά μέλη της ιατρικής κοινότητας κυριαρχεί η εσφαλμένη άποψη « έχω ασφαλιστεί με πρόγραμμα αστικής ευθύνης, ότι και να γίνει θα αποζημιωθώ» Ασφαλώς και δεν υπάρχει αποζημίωση «ότι και να γίνει»! Τα ασφαλιστήρια προγράμματα αποζημιώνουν υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στους όρους τους. Η αξιολόγηση, όμως, των προϋποθέσεων κάλυψης απαιτεί γνώση της ιατρικής νομοθεσίας, αφού η ευθύνη του γιατρού θεμελιώνεται μεγάλο αριθμό νομικών βάσεων, διαφορετικών μεταξύ τους και άρα η πληρότητα των ασφαλιστικών καλύψεων κρίνεται με βάση το πόσες από τις νομικές βάσεις αξίωσης καλύπτουν. Η IRMC συνιστά έναν από τους πλέον καταρτισμένους Συμβούλους στην ανάλυση και ασφάλιση της ιατρικής αστικής ευθύνης. Έχουμε μελετήσει τη νομοθεσία άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, πλήθος νομολογίας για το ιατρικό σφάλμα, συνεργαζόμαστε με Δικηγορική Εταιρεία εξειδικευμένη στο Ιατρικό Δίκαιο, έχουμε παραστεί σε ημερίδες, ως εισηγητές επί θεμάτων ασφαλιστικής αντιμετώπισης ιατρικής αστικής ευθύνης.

Ανάλυση και αξιολόγηση ασφαλίσιμων κίνδυνων – Medical insurable risk assessment

Είναι ολοκληρωμένη μελέτη ανεύρεσης και αξιολόγησης των προσωπικών και επαγγελματικών κινδύνων των ιατρών. Είναι το κρίσιμο στάδιο κατά το οποίο γίνεται η ανάλυση και κυρίως η ποσοτικοποίηση των πιθανών κινδύνων, με χρήση μεθόδων και τεχνικών που υπολογίζουν είτε με ακρίβεια, είτε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακριβή οικονομική ζημία που μπορεί να προκαλέσει ένας κίνδυνος. Η όλη μελέτη γίνεται κατά τα πρότυπα του ISO 31000.

Ανάλυση και αξιολόγηση ασφαλίσιμων κίνδυνων – Medical insurable risk assessment

Είναι ολοκληρωμένη μελέτη ανεύρεσης και αξιολόγησης των προσωπικών και επαγγελματικών κινδύνων των ιατρών. Είναι το κρίσιμο στάδιο κατά το οποίο γίνεται η ανάλυση και κυρίως η ποσοτικοποίηση των πιθανών κινδύνων, με χρήση μεθόδων και τεχνικών που υπολογίζουν είτε με ακρίβεια, είτε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακριβή οικονομική ζημία που μπορεί να προκαλέσει ένας κίνδυνος. Η όλη μελέτη γίνεται κατά τα πρότυπα του ISO 31000.

Προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης - Medical insurable risk treatment

Τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης είναι το σημαντικότερο μέσο διαχείρισης και μετριασμού των κινδύνων αυτών, που από τη μελέτη αξιολόγησης αποδείχθηκαν σημαντικοί. Συνεργαζόμαστε με την συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και με πολυεθνικούς ασφαλιστικούς κολοσσούς. Αυτό πιστοποιεί πως έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα για τις ανάγκες των πελατών μας.

Προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης - Medical insurable risk treatment

Τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης είναι το σημαντικότερο μέσο διαχείρισης και μετριασμού των κινδύνων αυτών, που από τη μελέτη αξιολόγησης αποδείχθηκαν σημαντικοί. Συνεργαζόμαστε με την συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και με πολυεθνικούς ασφαλιστικούς κολοσσούς. Αυτό πιστοποιεί πως έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα για τις ανάγκες των πελατών μας.

Νομική συμβουλευτική

Το εξειδικευμένο στο ιατρικό δίκαιο νομικό τμήμα μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την lege artis άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ιατρικού λάθους και η συνεπακόλουθη έγερση ιατρικής αστικής ευθύνης. Λόγω της σημαντικότητας και ιδιαιτερότητας του ιατρικού λάθους της ενημέρωσης και συναίνεσης ασθενούς, δίδεται έμφαση στην ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ιατρού, όπως αυτές καθορίζονται από τα άρθρα 11 και 12 του ν.3418/2005, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.

Νομική συμβουλευτική

Το εξειδικευμένο στο ιατρικό δίκαιο νομικό τμήμα μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την lege artis άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ιατρικού λάθους και η συνεπακόλουθη έγερση ιατρικής αστικής ευθύνης. Λόγω της σημαντικότητας και ιδιαιτερότητας του ιατρικού λάθους της ενημέρωσης και συναίνεσης ασθενούς, δίδεται έμφαση στην ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ιατρού, όπως αυτές καθορίζονται από τα άρθρα 11 και 12 του ν.3418/2005, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.

Κανονιστική συμμόρφωση GDPR

Οι εξειδικευμένες συνεργασίες της IRMC έχουν σαν στόχο την ολιστική προστασία του ιατρικού επαγγέλματος. Για αυτό το λόγο παρέχουμε υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης GDPR, καθώς και τα εξειδικευμένα στις απαιτήσεις της ιατρικής κοινότητας, τυποποιημένα σχέδια διαχείρισης δεδομένων Data Protection Toolkits.

Κανονιστική συμμόρφωση GDPR

Οι εξειδικευμένες συνεργασίες της IRMC έχουν σαν στόχο την ολιστική προστασία του ιατρικού επαγγέλματος. Για αυτό το λόγο παρέχουμε υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης GDPR, καθώς και τα εξειδικευμένα στις απαιτήσεις της ιατρικής κοινότητας, τυποποιημένα σχέδια διαχείρισης δεδομένων Data Protection Toolkits.

IRMC BLOG

Τα πρόσφατα άρθρα & νέα μας